تبلیغات
رپ اورجینال رو با ما دنبال کنید - فول کلیپ THE GAME
مجموعه ی بی نظیر و فوق العاده از تمامی ویدیو کلیپ های استاد رپ گنگستا The Game
این مجموعه شامل 17 ویدیو کلیپ فوق العاده است که 50Cent و Kanye West و Nas
و Usher و Chris Brown و Ne-Yo و Lil Wayne و ... نیز در آن حضور دارند
http://www.the-game.ws/pictures/data/media/6/3.jpg
Download Video ...

The Game Ft 50 Cent - Hate It Or Love It

HQ - Save Link / Mediafire

LQ - Save Link / Mediafire

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

The Game Ft 50 Cent - How We Do

HQ - Save Link / Mediafire

LQ - Save Link / Mediafire

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

The Game Ft Hurricane Chris & Lil 'Boosie & Baby & Angie Locc & Jadakiss - A Bay Bay

HQ - Save Link / Mediafire

LQ - Save Link / Mediafire

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

The Game Ft Nas & Chris Brown - Make The World Go Round

HQ - Save Link / Mediafire

LQ - Save Link / Mediafire

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

The Game & R.Kelly - Playa 's Only

HQ - Save Link / Mediafire

LQ - Save Link / Mediafire

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

The Game Ft Chris Brown & Diddy & Usher & Boys II Men & ... - Better On The Other Side

HQ - Save Link / Mediafire

LQ - Save Link / Mediafire

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

The Game Ft Ne-Yo - Camera Phone

HQ - Save Link / Mediafire

LQ - Save Link / Mediafire

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

The Game - Dope Boys

HQ - Save Link / Mediafire

LQ - Save Link / Mediafire

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

The Game - Dreams

HQ - Save Link / Mediafire

LQ - Save Link / Mediafire

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

The Game - Let 's Ride

HQ - Save Link / Mediafire

LQ - Save Link / Mediafire

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

The Game Ft Lil' Wayne - My Life

HQ - Save Link / Mediafire

LQ - Save Link / Mediafire

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

The Game ft Jim Jones & ComRon - Certified Gangstas

HQ - Save Link / Mediafire

LQ - Save Link / Mediafire

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

The Game Ft Kanye West - Would n't Get Far

HQ - Save Link / Mediafire

LQ - Save Link / Mediafire

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

The Game Ft Keyshia Cole - Game 's Pain

HQ - Save Link / Mediafire

LQ - Save Link / Mediafire

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

The Game - One Blood

HQ - Save Link / Mediafire

LQ - Save Link / Mediafire

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Triple C 's Ft The Game - Gangster Sh!t

HQ - Save Link / Mediafire

LQ - Save Link / Mediafire

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

The Game - Put You On The Game

HQ - Save link / Mediafire

LQ - Save Link / Mediafire

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

The Game - 400Bars

HQ - UserShare --> P1 . P2 / Mediafire --> P1 . P2

NQ - UserShare / Mediafire

LQ - UserShare / Mediafire

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

The Game - Shake

HQ - UserShare / Mediafire

NQ - UserShare / Mediafire

LQ - UserShare / Mediafire

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

The Game - 911 Is A Joke (Cop Killa)

HQ - Endir / Mediafire / UserShare

LQ - Endir / Mediafire / UserShare